Thẻ: Cảm động chú chó cố gắng đáo đất để cứu con. Cuối cùng cũng được đền đáp